Amdanom Ni

Gweledigaeth Arfon Gwilym oedd sefydlu siop ar y gororau i werthu yn bennaf llyfrau Cymraeg ond hefyd nwyddau oedd yn hybu Cymreictod.

Yn 1983 sefydlwyd Cwmni Pethe Powys, cwmni cydweithredol gyda 16 o Gymry lleol yn buddsoddi yn y fenter. Roedd angen nifer o wirfoddolwyr hefyd i weithio yn y siop ac mae'n rhaid cofnodi cyfraniad pwysig Millie Williams a Ciss Davies yn y blynyddoedd cynnar. Mae rhestr faith o wirfoddolwyr wedi gweithio yn y siop ers hynny.

Dros y blynyddoedd mae'r siop wedi dod yn ganolfan i'r Gymraeg gyda nifer o ddysgwyr yn galw i mewn am sgwrs ac i ymarfer eu Cymraeg gydag eraill yn gofyn am gyfieithiad o ambell i frawddeg Saesneg. Hefyd Cymry tramor yn galw mewn yn rheolaidd dros y blynyddoedd i fynd a chofroddion i'w gwledydd mabwysiedig, yn aml baner Y Ddraig Goch.

Mae'r cwmni yn cael ei reoli gan y Cadeirydd/ysgrifennydd, Trysorydd a 3 o gyfarwyddwr ac ar y funud mae 23 o gyfranddalwyr.

Yn y cinio blynyddol ddiwedd Chwefror 2013 bu i'r Cadeirydd ddiolch i bawb am eu cefnogaeth dros y 30 mlynedd. Darllenodd Emyr Davies ei gerdd i nodi'r garreg filltir.

Croeso i Pethe Powys
Pethe Powys yn 30 oed 1983-2013 {pennill}